பிரிவு

நட்பின் பிரிவில்
வேதனையும் சுகம் தான்
காதலின் பிரிவில்
ஊடலும் சுகம் தான்
உன்னுடைய பிரிவில்
நானும் சுகம் தான்
இது ஏனோ
என் உயிர் உன்னிடம்
இருப்பதனாலோ
உடலோடு ஒன்றியிருப்பது
உயிர் தான்
என்னோடு ஒன்றியிருப்பது
நீ மட்டும் தானடி

3 பின்னூட்டங்கள்:

காயத்ரி said...

beautiful!

Nithi... said...

என்னோடு ஒன்றியிருப்பது
நீ மட்டும் தானடி

super ma

arni said...

nice one....

Post a Comment