கருங்காட்டு நிலவு

உனைக் கண்டு
கொஞ்சம் கொஞ்சமாய்
என் விழியிரண்டும்
தேய்கிறது
கருங்காட்டு நிலவைப்போல்...

1 பின்னூட்டங்கள்:

arni said...

Alagana Karpanaigal

Post a Comment