சிறை

உன் வார்த்தை
சங்கீதக் கீற்றுகள்
தெரிக்கும் புதுக்கவிதை
விணையின் நாதமும்
உன் வார்த்தைக்கு
செவி மடுக்கும்
காரணம் கேட்டால்
எனை அக்கனமே
சிறையெடுக்கும்

2 பின்னூட்டங்கள்:

Anonymous said...

Good job Vinoth.

Thillai

Vinoth Kumar Gopal said...

Hi Thillai
can you give me your mail-id such i can contact you
please

Post a Comment