சிற்பி

சிற்பங்கள் செய்வதை
செயலெனக் கொண்டேன்
நான் சிற்பியல்ல
என்பதை கண்டேன்
வலி தாங்கிச் சிரிக்கும்
கற்களுக்கு சொன்னேன்
நீ இன்று நானானால்
என்னை நீ சிதைப்பாயோ?

2 பின்னூட்டங்கள்:

Venkatraman said...

Excellent work da... Just keep writing more.. all the best...

காயத்ரி said...

சிதைப்பதா? அழகாய் செதுக்குவதா!

Post a Comment