முதல் ஹைகூ

மெளனமும் அழகு தான்
உதட்டோடு அல்ல
உந்தன் விழியோடு

2 பின்னூட்டங்கள்:

Post a Comment