மூக்குத்தி

மொட்டுத் தண்டு மலரின் மேலே
தேன் தேடும் மூக்குத்தி

0 பின்னூட்டங்கள்:

Post a Comment