முதல் கவிதை

கவிதைகள் பல
கேட்டினும் அறிந்திலேன்
இத்தகு இனிமை
மழலையின்
புதுக்கவிதை...

நான் இரசித்த
முதல் கவிதை...

1 பின்னூட்டங்கள்:

Kavitha said...

Simply Beautiful da... wat more will i say

Post a Comment