மருதாணி

நிந்தன் விரல்களும்
நாணமுற்றுச்
சிவந்து போனதோ?
இல்லையடி...
உள்ளங்கை நிலவின்று
ஐஞ்சுடர்த் தெரிக்கும்
சிவந்தச் சூரியனாய்
சுடர்விட எண்ணியே
இலை தானுதிர்ந்து
விரல்களுக்கு சாறூற்றி
காய்ந்துதிர்நதுச் சிரித்ததடி
மருதாணி

2 பின்னூட்டங்கள்:

Kavitha said...

I am really really jealous of u vinodh.....

ayashok said...

nice one vinodh.....

viral-suriyan uvamai padutheeyadhu arumai.....

keep going dude

Post a Comment