கனவுகளைக் கடனாய் கொடு...உன் கனவை எல்லாம்,
எனக்கு கடனாய் கொடுத்துவிடு...

உந்தன் அனைத்துக் கனவுகளிலும்,
எந்தன் அன்பை கொண்டு...
என்னையே நிரப்பித் தருகிறேன்,
அது காதலின் நினைவுகளாகட்டும்!

2 பின்னூட்டங்கள்:

Oracle said...

உன் கவிதை எல்லாம் எல்லாம்,
எனக்கு கடனாய் கொடுத்துவிடு...

எஸ்.கே said...

அருமை நண்பரே!

Post a Comment