பதிவுகள்கடற்கரை மணலிலும்,
காய்ந்த மரத்திலும்,
தேர்வு காகிதத்திலும்,
பச்சை இலைகளிலும்,
ஓடும் நீரிலும்,
வெந்நிற சுவற்றிலும்,
உலவும் காற்றிலும்,
உந்தன் மனதிலும்,
சின்னஞ்சிறு ஓவியங்களாய்...
நீ பதித்த
எனது பெயர்கள்...

6 பின்னூட்டங்கள்:

Anonymous said...

wow. simple thought put forth beautifully well.

~Anamika

ArunKumar Amarnath said...

நீ பதித்த
எனது பெயர்கள்... !!!!

Or

நான் பதித்த
உனது பெயர்கள்... :)

Good One da

Deepa said...

soooooooooo nice!!!

Anonymous said...

hai, vinoth this is very good one, carry on.

Anonymous said...

Pictures for each poem are so apt...adds beauty to your poems

~Anamika

Anonymous said...

Its are very nice ..
i dont know how can u write this .. ? :-)
photography is very nice..
congrax to ur team..
sanjairaj

Post a Comment