உயிர்

நிழலாய் மாறி
கால் சேர்ந்து
நின் பாதையில்
நான் உருள்வேன்!
பெண்ணே நீ...
நிழலுக்கு உயிரில்லை
என்றாலே
உடனே நானும்
உயிர் பிரிவேன்

2 பின்னூட்டங்கள்:

Kavitha said...

Hey good one....

Nithi... said...

Wow good love kavidhai

Post a Comment