மீதமான வெட்கம்


கண்களின் ஓரம்
மிதமான குளிரும்;
முகம் முழுதும்
தெரித்து ஓடும்
மீதமான வெட்கமும்;
ஒன்றாகக் கிடைத்தால்
இதமான இரவில்...
நிந்தன் நினைவும்,
எந்தன் மனமும்,
ஒன்றாய் இணைய...
இமை இரண்டும்
வருடுதல் தகுமோ?

7 பின்னூட்டங்கள்:

arni said...

arumgaiyana kavithai... i like it...

Balan said...

i like it, its very nice.

jeeva said...

nice

suresh. said...

So Nice, All the Best, Keep it UP,

raj said...

very very nice

GV said...

sugamana kavidhai

Sasi said...

Super All the best

Post a Comment